EXCELLENTSECRETARY:
Werving & Selectie | Detachering | Search
PMO | Interim oplossingen

ExcellentSecretary:
Werving & Selectie
Detachering
Interim oplossingen
Search
PMO

Detachering

Het op ‘tijdelijke’ basis kunnen beschikken over één of meerdere medewerkers lost een capaciteitsprobleem op. Voor de duur van bijvoorbeeld een project, zwangerschapsverlof of t.b.v. een bepaalde tijdelijke werkomvang werven en selecteren wij uw medewerker(s). Ook kan detachering een oplossing voor u zijn als uitgestelde werving & selectie. Hierbij kunt u de periode van detachering als verlengde proeftijd zien, waarna de medewerker na afloop kosteloos kan worden overgenomen. Weinig risico Wij hanteren een standaard arbeidsvoorwaardenpakket. Mocht u uw eigen voorwaarden daarin terug willen zien, dan is dat ook mogelijk. Wij dragen het juridische werkgeverschap en zijn dus verantwoordelijk voor alle activiteiten die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter. U kunt door de heldere kostenstructuur uw project of opdracht op de juiste manier calculeren.

Dat is interessant

DAAR WIL IK WEL MEER OVER WETEN