EXCELLENTSECRETARY:
Werving & Selectie | Detachering | Search
PMO | Interim oplossingen

ExcellentSecretary:
Werving & Selectie
Detachering
Interim oplossingen
Search
PMO

Onze werkwijze

Elke opdracht is anders en vraagt daarom om maatwerk. Tijdens een uitgebreide intake inventariseren we onder andere de functie-eisen, de selectiecriteria en de persoonlijke eigenschappen die u zoekt in een kandidaat. Daarnaast is informatie over uw organisatie, de cultuur en het team voor ons belangrijk om een excellente match tot stand te kunnen brengen. De vaardigheden en persoonlijkheid van de kandidaat dienen immers in balans te zijn met de eisen en cultuur van uw organisatie.

Op basis van de informatie uit de intake, komen we tot een plan van aanpak en gewenst wervingsprofiel. Als u hiermee instemt, gaan wij op zoek naar de meest geschikte kandidaten. De hele procedure wordt door ons bewaakt en begeleid, waarbij we tussentijds contact met u onderhouden over de status. Na afronding van de opdracht evalueren we samen met u het verloop ervan.