EXCELLENTSECRETARY:
Werving & Selectie | Detachering | Search
PMO | Interim oplossingen

ExcellentSecretary:
Werving & Selectie
Detachering
Interim oplossingen
Search
PMO

Het curriculum vitae

Voordat u begint met het opstellen van een curriculum vitae is het belangrijk vast te stellen hoe uw ideale baan eruit ziet. In de zoektocht naar een baan of keerpunt in uw carrière is zelfonderzoek een wezenlijk onderdeel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uw sterke en zwakke punten, uw professionele doelen op de middellange en lange termijn, welke elementen van uw werkervaring zijn relevant en welke persoonlijke eigenschappen kunt u in de functie inbrengen? Als u dat in kaart hebt gebracht, kunt u gerichter uw curriculum vitae schrijven. Een goed cv bevat:

 • een heldere, overzichtelijke opmaak
 • een actieve en nauwkeurige wijze van beschrijven
 • informatie die specifiek op de functie betrekking heeft
 • duidelijk taalgebruik
 • geen fouten

Besteed aandacht aan een overzichtelijke en professionele opmaak. Denk daarbij dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Probeer dus op effectieve wijze een ‘beperkte’ hoeveelheid informatie te verstrekken. Elke werkgever zoekt naar bepaalde eigenschappen zoals:

 • competentie en ervaring
 • strategisch denken
 • creativiteit en probleemoplossend vermogen
 • leiderschap
 • communicatieve vaardigheden
 • vaardigheden op het gebied van zelfmanagement
 • integriteit

Beschrijf deze eigenschappen zo kort en helder mogelijk en bedenk daarbij waaruit deze eigenschappen blijken. Met andere woorden: hoe kunt u aantonen dat u over deze eigenschappen beschikt?