EXCELLENTSECRETARY:
Werving & Selectie | Detachering | Search
PMO | Interim oplossingen

ExcellentSecretary:
Werving & Selectie
Detachering
Interim oplossingen
Search
PMO

Sollicitatieprocedure

U kunt reageren op een vacature door uw curriculum vitae, begeleidt door een korte motivatiebrief, te mailen naar ExcellentSecretary, onder vermelding van de vacaturenaam. U ontvangt vervolgens een reactie van ons, waarop eventueel een intakegesprek volgt. Als we beiden positief zijn over het gesprek, wordt u persoonlijk door ons voorgesteld bij de opdrachtgever.

Als u wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek bij de opdrachtgever, dan stoppen onze inspanningen voor u niet. Voordat u op gesprek gaat, ondersteunen wij u bij de voorbereiding. Wij zullen ook, indien de opdrachtgever dit toelaat, aanwezig zijn bij de eerste sollicitatiegesprekken. Onze rol is dan ervoor te zorgen dat beide partijen elkaar daadwerkelijk begrijpen en indien nodig de brug te slaan als deze er nog niet ligt. Op deze manier zijn wij in staat over en weer een juiste terugkoppeling te geven en uw sollicitatieproces van het begin tot het einde te bewaken.

Begeleiding na bemiddeling
Indien u start in uw nieuwe baan vinden er nog een aantal contactmomenten plaats. Tijdens uw proefperiode en na een periode van 2 tot 3 maanden zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met u en de opdrachtgever. Mochten hieruit aandachtspunten voortkomen, dan kunt u daarin alle ondersteuning van ons verwachten.